Dolina Dolnej Narwii
Dolina Dolnej Narwii (tak nazywa się miejsce, w którym posiadam swoje ule), to obszar o bardzo wysokiej bioróżnorodności, ze względu na roślinność oraz ptactwo, objęte ochroną w ramach dyrektywy ptasiej. Posiadając pasieczyska na tych terenach pszczoły mają możliwość pozyskiwania różnorodnych pożytków roślinnych.
Produkty z mojej oferty pochodzą z terenów należących do Zielonych Płuc Polski (najczystsze rejony Polski), objęte unijnym programem NATURA 2000. W dniu 12.12.2018 r., otrzymałem zgodę z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, na zamieszczenie logo NATURA 2000, na swoich etykietach.
Jestem właścicielem działek, należących do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, którego głównym celem funkcjonowania jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy .
Wielopokoleniowa tradycja

Z uwagi na rodzinną pasiekę z ponad stuletnią tradycją oraz ośmioletnią obecność moich miodów na rynku krajowym, moje produkty są rozpoznawalne i cieszą się dużym zainteresowaniem klientów.

Miody oraz produkty pszczele znajdujące się w naszej ofercie:
  • miód gryczany
  • miód lipowy
  • miód spadź liściasta
  • miód wielokwiatowy
  • miód leśny
  • miód akacjowy
  • miód nawłociowy
  • pyłek pszczeli
  • pierzga pszczela

Ekologiczne Miody
z Podlasia

alicja_sznurowska@wp.plMątwica 30a,
18-414 Nowogród
PODLASKIE
Pyszne i doskonałe miody z pasieki Sznurowski.
Napisz do nas